• общи условия за полазване на продукти и услуги на DAT GmbH
  • общи условия за използване на услуги “SilverDAT SDIII” и “Проверка по VIN” на DAT GmbH (DAT) v.3.25 в сила от 01/11/2020
  • общи условия за полазване на продукти и услуги на продукт Lectura Valuation
  • общи условия за полазване на продукти и услуги на портал CARValue24
  • oбщи условия за полазване на продукти и услуги на продукт inSign и портали getInSign.bg, getInSign.gr, getInSign.ro, getInSign.mk.
  • общи условия за полазване на продукти и услуги на продукт VideoIdent  на IDnow.